Aynı hayalin peşinde iki imge yolcusu

Seray Şahinler  – “Nejad Devrim & Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu”, Türk resminde hayatını sanatına adayan iki ustanın buluşması. Nejad Devrim ve Mübin Orhon’un 100. yaşlarına denk gelen sergi Cumhuriyet idealleriyle sanat yolculuğunu şekillendiren sanatçıların olgunluk dönemi eserlerini takip ediyor. Devrim ve Orhon’un sanattaki yolculuğu, modernleşme sürecindeki yeni Cumhuriyet’in hayal ve hedefleri etrafında birleşiyor ve birbirini tamamlıyor. Her iki sanatçının Türkiye’de başlayan sanat serüveni, Paris’ta açtıkları ilk sergiler, ilk verimlerinden olgunluk dönemine uzanan işler, soyut çalışmaları, manzaraları sergide birbiriyle konuşarak bir ekole de referans veriyor. Sergide altı koleksiyondan bir araya getirilen 90 eser var. İlk bölüm Nejad Devrim’e ayrılmış. Bu bölümde Devrim’in ‘40’ların başında figüratif ve Bizans sanatının etkisini taşıyan eserler, ‘60’lara uzanan lekesel soyut etkilerini barındıran yapıtlar ve ‘90’lara doğru gelen soyut çalışmalarını takip ediyoruz. Burada Devrim’in geçtiği yollardan izler de var. Büyükada, ‘üzbekistan’, Varşova gibi yerler eserlerine yansımış. 

Mübin Orhon bölümünde ise 1940’ların sonları ile 1960’lar arasında ‘Geometrik, Lekesel Soyut’ ile başlayan sanat serüveniyle sanatçının ‘60’ların ikinci yarısında ‘Soyut Dışavurumcu’ ve 1968-1981 yıllarında ‘Lekesel Soyut’ dönemine uzanan eserleri yer alıyor. Orhon’un “İsimsiz”leri sanat hayatından kesitleri onun sanattaki görme biçimleri ve renkleriyle aynı düzlemde buluşturuyor. 

Necmi Sönmez’in küratörlüğünde hazırlanan “Nejad Devrim & Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu” 18 Şubat 2024’e kadar Arkas Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak gezilebilir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x